Ny personal

Marcus Johansson är från och med den 1 november 2017 anställd på vår byrå. Marcus har tidigare erfarenhet från arbete på revisionsbyrå och kommer främst att arbeta med revision.

Vi önskar Marcus välkommen till oss!

Nytt regelverk för handel med värdepapper

Från och med januari 2018 börjar ett nytt värdepappersregelverk att gälla som innebär att alla juridiska personer som handlar med finansiella instrument måste ha en LEI-kod (Legal Entity Identifier). Denna kod är en global identifieringskod i syfte att spåra och identifiera köpare och säljare av värdepapper. Ansökan om LEI-kod måste göras hos en auktoriserad LEI-leverantör.